I stället för en sagostund i soffan får barnen vara med att gestalta berättelsen via rörelse, rytmik och dans.
Det kan vara svårt att sitta still och bara lyssna. Vi vill ge barnen möjlighet att ta in berättelsen på ett nytt sätt. Låta kroppen vara med och uttrycka det som de upplever i historien.

Barnen lyssnar till sagan medan de lär sig olika rörelser och rytmiska fraser:
”….plötsligt ser de Faster Ester. Där kommer hon i sina stora tuuuunga stövlar 1, 2, 3, 4 STOPP och slår sig på låren, klask”.

Barnen får även improvisera själva och gestalta till exempel en känsla:
”Hur skulle det kännas i kroppen om ni var lika besvikna som Snabeldjuret nu?”. ”Hur gör ni med kroppen, men ansiktet, med armarna?”. ”Är ni snabba? eller långsamma?”. ”Är ni uppår eller neråt?”

Till sist sätter vi ihop allting till en hel dans och barnen får lyssna, dansa och förhålla sig till musiken som hör till sagan.

”Dansa en saga” kan bokas som fristående aktivitet eller i samband med barnmusikalerna ”Det stora sopäventyret” eller ”Sagan om det prickiga snabeldjuret”.
En eller två artister är med att guida barnen igenom historien och koreografien.
Efteråt får barnen var sitt pysselhäfte som de kan leka/arbeta vidare med.
 

  • En interaktiv saga för 3-6åringar.
  • Ca 30 minuter lång
  • Dans, musik, rytmik, improvisation och berättande